Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 24. oktober

Av aktuelle saker er begrensninger i cruisetrafikken, strategi for Torget og styrking av nærdemokratiet.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 24. oktober og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Se møtet på bystyrets web-tv.
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Helse og omsorg

Bymiljø

Reguleringsplaner

Økonomi og administrasjon

Barnehage og skole

  • Vil ha økt innsats og evaluere tiltak og programmer mot mobbing. Bystyret vedtok komiteens innstilling og følgende merknad: For å sikre en forsvarlig behandling av saker etter § 9 A i opplæringsloven, kreves det at skolene har kapasitet til å håndtere slike saker på en god og grundig måte, uten at det går ut over den øvrige virksomheten. Byrådet bes om å undersøke om ledelsen og de ansatte på skolene opplever ha rammer til å behandle slike saker på en god nok måte i dag. Byrådet bes også om å gjennomføre en evaluering av hvordan endringen i opplæringsloven har fungert for arbeidet mot mobbing i skolen, sett i fra rektor, avdelingsleder og lærer sitt ståsted.

Kultur og idrett

  • Vil videreføre Aktivitetskortet. Bystyret vedtok komiteens innstilling og følgende merknader: Bystyret mener man bør vurdere å utvide Aktivitetskortet. Potensialet er stort for at flere aktører innen kultur og idrettsliv knytter seg til Aktivitetskortet med gratis/rabatterte tilbud til barn og unge. Bystyret ber byrådet sende ut forespørsel til kultur og idrettslivet i Bergen for å sondere mulighetene, med sikte på en utvidelse.Bystyret forutsetter at aktivitetskortet utvides til å inkludere alle barn og unge i alderen 0-17 år innen to år

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.