Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 30. januar

Aktuelle saker er plan for å modernisere oppvekstfeltet, flomsikring av Nesttunvassdraget, plan for utviklingshemmede, bevaring av klostertomten i Kaigaten og full bydelsvis barnehagedeking i 2019.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 30. januar og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Du kan se møtet på på bystyrets web-TV . I menyen kan du velge debatten sak for sak.
(åpne spilleren i eget vindu.)


Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Skole og barnehage

Reguleringsplan for nye Rolland skole ble utsatt.

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Plan for boliger Kalfarveien, Gamle Betanien, ble utsatt.

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.