Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret onsdag 13. mars

Av aktuelle saker er lokalisering av ny byarena, plassering av bybanedepot i Fyllingsdalen, rehabilitering av Bergen Rådhus og strategi for Matbyen Bergen.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 13. mars og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-tv. I menyen kan du velge debatten sak for sak.
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Helse og omsorg

Bymiljø

Reguleringsplaner

Økonomi og administrasjon

Kultur og idrett

Saken om forvaltningsrevisjonsrapport om Prosedyrer og rutiner for journalføring av dokument/saksutredning ble utsatt.

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.