Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 10. april

Av aktuelle saker er forsterket innsats mot mobbing, seksuell helse, kortreist plastgjenvinning, studentboliger i repslageranlegget og ombygging av Lærerhøyskolen.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 10. april.

Se møtet på web-TV

Du kan se bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.