Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 23. mai

Av aktuelle saker er nye bydelsstyrer, tiltak for å minske matsvinn og handlingsplan mot åpne russcener.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus torsdag 23. mai og startet klokken 12.00 og varte frem til klokken 21.

Se møtet på web-TV

Du kan se bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg

Administrasjon og økonomi

Kultur og idrett

Bymilljø

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.