Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 19. og 20. juni

Bergen kommune erklærer klimakrise i Bergen. Av andre saker ny kommuneplanens arealdel, plan for vannforsyning og ny arkitekturstrategi, SFO-rabatt, vaksinasjon av barn og 1. tertialrapport for bybudsjettet.

På grunn av mange saker før sommeren, hadde bystyret møte to dager - onsdag 19. juni torsdag 20. juni.

Følg møtet på web-TV

Du kan følge bystyremøtet direkte på bergen.kommune.no/webTV.

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Barnehage og skole

  • Har gitt uttale til forslag om nye læreplaner. Innstillingen ble vedtatt, samt en ny merknad: "Bystyret er bekymret for at sang forsvinner ut av skolen med de nye læreplanene, og vil understreke viktigheten av sang både som middel og mål for læring og trivsel."

Kultur og idrett

Helse og omsorg

Bymiljø

Økonomi og administrasjon

  • Har vedtatt handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020 og statusrapport 2017-2018. Innstillingen ble vedtatt, samt en ny merknad: "Undervannsteknologi er et område der Bergensområdet har et verdensledende fagmiljø. I tiltaksplanens punkt 7.1 Havbyen Bergen bør det innarbeides en ambisjon om å videreutvikle dette fagmiljøet med særlig vekt på å utnytte kompetansen til fornybar virksomhet, til utvikling av andre miljømessig bærekraftige aktiviteter, og til opprydning i forsøpling og forurensning av havet."

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.