Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 25. september

Møtet startet med at bystyret fikk byrådets forslag til budsjett. Av aktuelle saker til behandling var plan for smartere plastbruk, tiltak for å bevare insekter i Bergen, samt innbyggerforslag om bruk av nedlagt skole i Arna.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 25. september og startet klokken 10.00.

Budsjettforslag

Møtet startet med at byrådet overleverte forslag til budsjett 2020 og handlings- og økonomiplan for 2020-2023. Budsjettforslaget og guide til budsjettet finner du her.

Se møtet på web-TV

Du kan se bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

Interpellasjoner

Vedtak

Bymiljø

Helse og omsorg

Barnehage og skole

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.