Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret onsdag 23. oktober

På det siste møtet for Bergen bystyre 2015-2019 ble det blant annet vedtatt plan mot vold i nære relasjoner, plan for urbant landbruk i Bergen og reglement for neste bystyreperiode.

Møtet ble holdt i Det gamle Rådhus onsdag 23. oktober og startet klokken 12.00.

Se web-TV

Se møtet på bystyrets web-tv.
(åpne spilleren i eget vindu.)

Interpellasjoner

En interpellasjon er en skriftlig forespørsel til bystyret og ikke en komplett saksutredning.

Vedtak

Bymiljø

Helse og omsorg

Økonomi og administrasjon

  • Har vedtatt revidert og fornyet reglement for byrådet. Blant annet er begrensningen på antall medlemmer i byrådet tatt bort, slik at det i stedet er opp til byrådsleders skjønn å fastsette antall byråder når byråd dannes eller endres. Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Kultur og idrett

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Merk: For endelig formulering og detaljering av vedtak der det skjer endringer, se protokoll her som legges ut i løpet av noen dager etter møtet.