Gå tilbake til:
Du er her:

Endelig vedtak for plan for å modernisere oppvekstfeltet

Bystyret har nå vedtatt "Plan for Smart oppvekst i Bergen", en overordnet plan for digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet.

Planen gjelder for perioden 2019-2022 og inneholder 40 tiltak. Den skal blant annet sikre et digitalt utstyrsløft i skole og barnehage. Det er satt av totalt 100 millioner kroner i drift og investering i kommunens økonomiplan for 2019-2022.

Les mer om planen i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknader:

"Bystyret viser til innspill fra kommunalt råd for funksjonshemmede. Bystyret ber byrådet sikre at kommunen besitter kompetanse på universell utforming, og hvordan innkjøp og utvikling av IKT, herunder utstyr, programvare og apper bidrar til dette."

"Bystyret mener det er viktig at alle barn og unge får utviklet seg til å bli aktive bruker, ikke bare konsumenter, av digital teknologi".

Les dokumentene i saken.