Gå tilbake til:
Du er her:

Reviderer rutiner for manglende barnehagebetaling

Bystyret har fått "Evaluering av rutinene for manglende betaling barnehageplass", og vedtar at rutinen med å løfte utestående betaling til høyeste nivå i byrådsavdeling blir fjernet.

Bystyret vedtok innstillingen, samt følgende merknad i to punkt:

  • Bystyret viser til at det ble innført moderasjonsordninger for barnehage i 2015, gratis kjernetid i barnehage i 2016 og styrking av denne i 2018, samt moderasjonsordninger for SFO fra januar 2018. Som det fremgår av saken, er det færre familier som kommer i en krevende gjeldssituasjon før og etter disse ordningene ble innført. Målet må likevel være at ingen familier skal opparbeide seg gjeld til Bergen kommune for viktige velferdstjenester som barnehage og SFO. Bystyret ber byrådet sikre gode systemer sånn at alle familier som har krav på det får benyttet gratis kjernetid eller moderasjonsordninger. 
  • Bystyret ber byrådet sikre god oppfølging og veiledning av familiene som sliter med å betale regningene sine, og de som har opparbeidet seg gjeld hos kommunen. Bystyret ber byrådet vurdere et prosjekt der personer med betalingsproblemer aktivt blir oppsøkt av Bergen kommune, for eksempel NAV, i et tverretatlig samarbeid knyttet til betalingsmislighold. 

Les dokumentene i saken her.