Gå tilbake til:
Du er her:

Slik skal det bli full bydelsvis barnehagedekning i år

Bystyret har vedtatt prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 2019.

Bystyret vil blant annet vurdere om kommunen skal ta over private tiltak som ikke blir realiserte, rehabilitere flere kommunale barnehager og øke andelen plasser for småbarn i sentrumsbarnehagene.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknader:

  • "Bystyret påpeker viktigheten av at kommunen tar et spesielt ansvar for å bygge ut barnehager i pressområder. Når nye boligområder bygges eller eksisterende fortettes må kommunen vurdere om det er behov for strategiske tomtekjøp til barnehageplasser".
  • "Bystyret ber byrådet vurdere bruk av barnehagebuss i det videre arbeidet med erstatningslokaler for barnehager med rehabiliteringsbehov".

Les dokumentene i saken.