Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan for innsats mot mobbing på plass

Bystyret har nå vedtatt planen "Skyfritt" som skal sikre styrket innsats for et inkluderende oppvekstmiljø innen skole-, barnehage- og idrettsfeltet.

Planen foreslår åtte strategier, blant annet en felles nettressurs for barn, unge, foresatte og ansatte, samt et "team Skyfritt" - et støttesystem som kan hjelpe barn, unge, foresatte, barnehager, skoler og fritidsarenaer i vanskelige mobbesaker. I tidligere omtale fra byrådet oppsummeres alle de åtte strategiene.

Et viktig fokus er å jobbe bredt, i barnehage, skole, på fritidsarenaer og digitale arenaer.

Flere språk, tilgjengelig for alle

Bystyret ber om en status for arbeidet etter tre år. De ber også om at man vurderer å gjøre informasjonen i nettressursen tilgjengelig på flere språk samt tegnspråk.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknader, samt en ny merknad:

"Bystyret påpeker viktigheten av at alle må sikres tilgang på informasjon gjennom den digitale nettressursen, gjennom at den er med tale/lyd på forskjellig språk. Analfabetere kan ha særlige utfordringer. Morsmålslærere, lærere, administrasjonen på skolen og NAV har et særlig ansvar for å følge opp denne gruppen. Bystyret ber byrådet sørge for at NAV er gjort kjent med nettressursen og kan informere foreldre og ungdommer om dette."

Les dokumentene i saken.

Ungdommens bystyre ga innspill

Ungdommens bystyret har for øvrig gitt innspill til planen, angående den digitale nettressursen og team Skyfritt. Deres innspill leser du her.