Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan skal bidra til god seksuell helse for barn og unge

Bystyret har vedtatt en ny plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Alderstilpasset kunnskap, med opplæring og åpenhet helt fra barnehage og oppover er vektlagt i planen.

Planen har tiltak innenfor fem områder:

  • Kropp, kjærlighet følelser og identitet i barnehagen
  • Seksualitetsundervisning i skolen
  • Kjønnsrelatert mobbing i skolen
  • Redusere uønskede svangerskap og smitte av seksuelt overførbare sykdommer
  • Vurdering av behov for senter for seksualite

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

I vedtaket ber bystyret om at foreldre skal involveres i det barna deres blir undervist om i barnehagen, slik at de får forståelse og kan følge opp det som blir gjort.

Bystyret ber videre om økt fokus på at det psykiske aspektet i seksualitetsundervisningen, samt at det vektlegges at negativ bruk av ord som “homse” og “hore” ikke bare er av seksuell karakter, men at de også spiller på kjønnsrollemønster.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt merknadene 1, 2, 4, 6 og 7.

Les dokumentene i saken.