Gå tilbake til:
Du er her:

Vil innføre gratis SFO for førsteklassinger

Bystyret vil i neste periode starte arbeid med å innføre gratis SFO. Videre blir det innført en generell moderasjonsordning.

Bystyret har fått status for Skolefritidsordningen i bergensskolen, og besluttet at vedtak om gratis kjernetid i SFO i bystyresak 147/17 erstattes av generell moderasjonsordning basert på husholdningsinntekt. Bystyret legger vekt på at foreldre må gjøres godt kjent med denne ordningen, og ber byrådet prioritere dette.

Bystyret vedtok komiteens innstilling med merknader, samt følgende tillegg:

"Bystyret vil i neste periode begynne arbeidet med å innføre gratis SFO i Bergen. I første omgang skal SFO bli gratis for barn på 1. trinn."

Bystyret er ellers positiv til arbeidet byrådet gjør med å sørge for flere hele stillinger i Bergen kommune, og ber om at det i neste statusmelding rapporteres på hvor mange av de ansatte i SFO som har hele stillinger.

Les dokumentene i saken.