Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt plan for nye Holen skole

Bystyret har endelig vedtatt reguleringsplan for nye Holen skole. Bystyret legger ellers vekt på arbeid med å skape en tryggere trafikksituasjon for elevene.

Planen legger opp til å bygge et nytt kompakt skolebygg med gymsal og uteareal. Flere bygg, deriblant gamle Håstein skole, skal rives. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok innstillingen, samt følgende nye merknad:

"Bystyret ber byrådet sørge for at tilrettelegging for vareleveranse i sone SV3 følges opp gjennom reguleringsplanens trafikksikkerhetsplan og det generelle arbeidet med hjertesoner, samt inkluderer skoleledelse og FAU i arbeidet med å skape en tryggere trafikksituasjon for elevene."

Les dokumentene i saken.