Gå tilbake til:
Du er her:

Vil erstatte nedlagt skole med boliger for utviklingshemmede

Bystyret har behandlet innbyggerforslag om å gjøre gamle Haugland skole tilgjengelig for Montessorriskole. I stedet ønsker bystyret boliger for utviklingshemmede på stedet.

Innbyggerforslaget er fremmet av Samvirke Haugland Montessoriskule for privat skoledrift, med ønske om å bruke bygget til privat skoledrift.

Bystyret avviser innbyggerforslaget, men forutsetter at det blir bygget boliger for psykisk utviklingshemmede på Haugland i stedet. Samtidig ber bystyret om at man ser på muligheter for å bruke deler av bygget og tomten, for eksempel gymsalen, på en måte som kommer lokalsamfunnet til gode.

Om det viser seg å ikke være mulig å bygge boliger på tomten, ber bystyret om at byrådet kommer tilbake til dem med en sak om det.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.