Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for sykkeltrase til Sandviken

Bystyret slutter seg til forslag om ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

Planlagt fremdrift er å starte detaljprosjekteringen av strekningen Åsaneveien-Sandvikstorget i år. Strekningen Bradbenken-Skutevikstorget og Torgallmenningen-Christies gate bygges så snart det lar seg gjøre, mens prosjektering av strekningen Sandvikstorget – Bradbenken og Torgallmenningen – Christies gate koordineres med planlegging av Bybanen til Åsane.

Les også tidligere omtale fra byrådets behandling.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.