Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha tiltak for vipebestanden i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om tiltak for viper.

Interpellanten peker på at bestanden av vipe i Norge har blitt redusert med om lag 75 prosent de siste 20 årene og at om det ikke gjøres tiltak for arten, så er vipa trolig forsvunnet som hekkefugl i Bergen innen få år.

Bystyret fattet følgende vedtak:

Bystyret er bekymret for utviklingen av vipebestanden i Norge, og ber byrådet legge frem forslag som sikrer fortsatt hekkende viper i Bergen kommune. Som eksempler på tiltak er støtteordning for vipevennlig landbruk etter modell fra Karmøy kommune og reetablering av våtmarker og nedbrenning av sitkagran, som gjort i Askøy kommune.

Les interpellasjonen