Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker to nye hundejorder i Bergen

Bystyret ønsker nye områder der hunder kan løpe fritt i Skanseparken og ved Løvstien, men ønsker ikke hundejorde i Nygårdsparken, slik det er ønsket i et innbyggerforslag.

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om hundejorde i Nygårdsparken.

Bystyret ønsker ikke at Nygårdsparken benyttes til dette formålet, fordi parken betraktes som et viktig kulturminne og brukspark for hele byens befolkning.

Derimot ber bystyret om at byrådet utreder kostnader forbundet med investering og drift av hundejorder i øvre deler av Skanseparken og ved Løvstien ovenfor Solheimslien 18-28.

Les tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling med følgende merknader:

"Bystyret legg til grunn at det blir tilrettelagt for å fjerne det som hundane legg att etter seg og at dette er hundeigarane sitt ansvar."

"Det har gått tre år siden bystyret fattet positivt vedtak om etablering av hundeluftegård ved Løvstien. Bystyret forventer økt tempo i gjennomføringen fremover."

Les dokumentene i saken