Gå tilbake til:
Du er her:

Støtter privat forslag om et bærekraftig, urbant landbruk

Bystyret har behandlet et privat forslag om fremtidsrettet arealbruk, kortreist mat og sunn rekreasjon.

Bystyret har behandlet et privat forslag om dyrking i by - fremtidsrettet arealbruk, kortreist mat og sunn rekreasjon. Forslagsstiller peker blant annet på strategier for vern av dyrkbar mark og bynært landbruk.

Bystyret vedtok komiteens innstilling med følgende tilleggsforslag:

"Når nye områder i byrommet skal beplantes skal spiselige vekster alltid vurderes".

"Bystyret ber byrådet samarbeide med Bybonden i Bergen i arbeidet med å fremme urbant og bynært landbruk i Bergen"

Les dokumentene i saken