Gå tilbake til:
Du er her:

Slutter seg til handlingsplan for Miljøløftet 2019-2022

Bystyret slutter seg til forslag til nytt handlingsprogram for Miljøløftet 2019-2022.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og den nye bompengepakken, og er et samarbeid mellom staten, fylket og kommunen og deg. Miljøløftet jobber for mer miljøvennlige transportløsninger slik at det blir enklere å sykle, gå og reise kollektivt samt å skape grønne byrom for flere mennesker og færre biler.

Miljøløftets første handlingsprogram gjaldt 2018-2021. Nå er forslag til handlingsprogram for perioden 2019-2022 utarbeidet i samarbeid mellom partene, revidert av sekretariatet og godkjent av styringsgruppen.

Se bystyresaken for prioriterte hovedsatsinger.

Bystyret vedtok komiteens innstilling med komiteens merknad.

Les handlingsprogrammet og alle dokumentene i saken her.