Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere Regnbueplassen i Johanneskirketrappen

Bystyret støtter byrådets forslag om legge Regnbueplassen i Johanneskirketrappen.

Plassen er ment som et minnesmerke for mangfold og frisinn, inkludering og respekt.

Saken er svar på et privat forslag om å etablere en regnbueplass i Bergen. Bystyret ba byrådet utrede mulighetene, og har nå fattet endelig vedtak om plasseringen.

Bystyret henviser i vedtaket til at spørsmålet om ytterligere markering av plassen som uttrykker dens rolle, må tas som en egen sak i tråd med retningslinjer for kunst i offentlige rom. Videre viser bystyret til at frem til regnbueplassen er etablert, gir "Menneskerettighetenes plass" ved Raftohuset dekning for begrep som likeverd, åpenhet, mangfold og inkludering.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.