Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan for boliger til studenter

Bystyret slutter seg til "Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2030".

Planen legger til rette for et godt samarbeid med andre aktører som også har som mål å jobbe for en best mulig bosituasjon for studenter i Bergen. Planen er den tredje i rekken av handlingsplaner innen dette politikkområdet i Bergen. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

  • "Fremtidige handlingsplaner bør kunne vise tydeligere sammenheng med realisering av gå-byen Bergen. Eksempelvis har ikke gå-byen Bergen det samme behovet for store parkeringsanlegg som den bilbaserte byen har. Arealer som brukes til parkeringsanlegg i dag kan eksempelvis nyttes til studentboliger i fremtiden. Bygarasjen beslaglegger i dag et areal som kunne vært brukt til studentboliger".

Les dokumentene i saken.