Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ivareta og utvikle klosteranlegget i Kaigaten

Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med eierne av Kaigaten 1, om at Bergen kommune kan overta eiendommen for å ivareta og utvikle klosteranlegget.

Bystyret har behandlet et planforslag om å utvikle Kaigaten 1, et område ved bybaneholdeplassen Nonneseter i bysentrum. Tomten innbefatter tidligere sølvvarefabrikk og tilliggende leiegård, samt Nonneseter klosterruin som består av tårnfoten fra 1130 eller eldre, og søndre korkapell fra andre halvdel av 1200-tallet. Tårnfoten er Bergens eldste stående bygning.

Bystyret vedtok ikke planforslaget, i stedet ønsker de at kommunen skal starte prosess for å overta eiendommen. Bystyret påpeker også viktigheten av at det blir satt fortgang i arbeidet med å sikre tårnfoten og kapellet mot ytterligere forfall.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt en ny merknad:

"Bystyret ber om en statusrapport sendes komite for miljø og byutvikling før sommerferien 2019, knyttet til status for erverv av Sølvvarefabrikken."

Les dokumentene i saken.