Gå tilbake til:
Du er her:

Positiv til innbyggerforslag om bedre tursti mellom Nattland og Sædalen

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag som ber om å knytte Nattland og Sædalen bedre sammen med Kringlebotn/Sandalen/Nesttun med en tursti.

Per i dag er det bare en sti i skogen som går over denne aksen. Innbyggerforslaget peker på at det er stor befolkningsvekst i området og at en bedre turveg kan redusere biltrafikk og knytte lokalmiljø bedre sammen.

Bystyret ser positivt på at det nå foregår en oppgradering av dagens stiforbindelse og ber om at det arbeides videre med en løsning som oppfyller innbyggerforslaget.

Bystyret vedtok komiteens innstilling

Les dokumentene i saken