Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for nye boliger på Oksla i Arna

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for to nye boligfelt på Oksla i Arna.

Planen legger til rette for oppunder 100 nye boenheter.

Bystyret legger vekt på at størrelsene på leilighetene varieres, samt at det sikres en god gangveiforbindelse ned til Arna stasjon.

Les ellers tidligere omtale fra byrådets behandling.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bystyret ber om at det beplantes med stedegne spiselige vekster og humle- og bievennlige planter i områdene avsatt til uteoppholdsareal."

Les dokumentene i saken.