Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt plassering for bybanedepot for Fyllingsdalslinjen

Bystyret har vedtatt at bybanedepotet plasseres i fjell ved Nordre Lyshovden.

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er i fjell. Les mer i omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling

Les dokumentene i saken