Gå tilbake til:
Du er her:

Sier nei til plan for transformasjon av Dikkedokken

Bystyret avviser det private forslaget til transformasjon av Dikkedokken. Tomten skal settes av til kulturformål.

Bergen bystyre har behandlet et planforslag for transformasjon av området fra industri til sentrumsformål, herunder bolig, næring og kultur.

Bystyret vedtok å avvise planen, for å følge opp bystyrets vedtak om å sette av tomten til kulturformål. Les mer i tidligere omtale fra byrådet

Bystyret vedtok komiteens innstilling pluss følgende merknad:

Bystyret ber byrådet arbeide for en snarlig realisering av kulturformål på tomten, i tråd med tidligere vedtak.

Les dokumentene i saken