Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre drosjeholdeplasser i sentrum

Bystyret har behandlet en interpellasjon om drosjenæringen i Bergen.

Interpellanten ber om en gjennomgang som sikrer nok holdeplasser i sentrum, samt være i forkant av regjeringens foreslåtte endringer i Yrkestransportloven. Noen av disse endringene er en deregulering, eller avregulering av drosjenæringen, samt å oppheve sentraltilknyttingsplikt. De vil også fjerne en del krav, slik at det blir lettere å få et eget løyve i et deregulert marked. Videre kan det være en risiko at man da ikke får drosje til alle døgnets tider i sentrum når det er lite etterpørsel.

Ber om gjennomgang

Bystyret ber om at Bergen kommune sammen med Hordaland fylkeskommune foretar en gjennomgang av holdeplassene i Bergen sentrum med sikte på få til ordnede former og etterlevelse av reguleringen.

Bystyret ber videre om at byrådet legger frem en konsekvensanalyse for tilgangen på taxi i Bergen sentrum på odde tidspunkt og sikring av allmenn tilgang på taxi på alle tidspunkt på døgnet gjennom hele uken dersom næringen blir deregulert.

Flere ladepunkter

Bystyret vedtok interpellantens forslag, samt følgende tillegg:

"Bystyret ber om at Bergen kommune sammen med Hordaland fylkeskommune samtidig vurderer å etablere nye ladepunkter på sentrumsholdeplasser."

Les dokumentene i saken.