Gå tilbake til:
Du er her:

Skal få flere kvinnelige statuer i Bergen

Bystyret ber om at det de neste ti årene skal reises en statue eller annet kulturuttrykk av fem kvinner i Bergen.

Det ble vedtatt som svar til et privat forslag om temaet. Forslaget peker på at kun fire navngitte kvinner er blitt foreviget på sokkel i Bergen, mens 64 statuer er reist til til ære for menn per november 2017.

10 ble 5

Forslagstiller mener at kommunen må ta ansvar for å gi et løft for kvinnelige statuer, og foreslår en tiårig satsing med en ny statue, byste eller skulptur i året.

Bystyret ber om at det annet hvert år, i ti år, reises en statue eller annet kulturuttrykk av en navngitt kvinne fra og med 2020.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok punkt 2 i forslaget, samt to nye punkter. Se protokoll for endelig nummerering, men ordlyden er følgende:

"1. Bergen bystyre vedtek at det kvart andre år i ti år frå og med 2020 skal reisast statue/skulptur/byste, eller anna kulturuttrykk, av ei namngjeven kvinne. Statuer/skulpturar/byster eller anna kulturuttrykk skal ha ei synleg plassering i byromma.

2. Bystyret ber byrådet vurdere om private bidrag kan bidra til å realisere fleire statue/skulptur/byste eller anna kulturuttrykk.

3. Finansiering av satsinga vert lagd inn i Økonomiplan og årlege budsjett."

Les dokumentene i saken.