Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre økt gjenbruk av tekstiler

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning av tekstiler.

Interpellanten viser til at mengden tekstilavfall fra private husholdninger i Norge er nesten fordoblet i løpet av de siste 20 årene og at produksjonen av tekstiler innebærer en stor miljøbelastning i produksjonslandene.

Bystyret ber byrådet legge frem en sak med tiltak for å sikre økt gjenbruk, som innsamling av tekstiler, reperasjon, redesign og ombruk.

Les interpellasjonen