Gå tilbake til:
Du er her:

Ber byrådet se på de sosiale dimensjonene knyttet til bompenger

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om reduksjon av bompenger for barnefamilier.

Bystyret mener det må være lettere og billigere å reise kollektivt, og ber byrådet se på en sosial moderasjonsordning.

Bystyret vedtok følgende:

1. Det må bli lettere og billigere å reise kollektivt, slik at flere får mulighet til å velge bort bilen. Biltrafikk er den viktigste årsaken til utslipp av både NO2 og svevestøv i Bergen, og veitrafikken er den største enkeltkilden til klimagassutslipp. Å bekjempe helsefarlig luft og farlige klimaendringer krever en langt mer miljøvennlig byutvikling som faktisk gjør noe med den unødvendige biltrafikken.

2. Bystyret ber Byrådet innen utgangen av august legge frem en sak der det innhentes mer kunnskap om de sosiale dimensjonene knyttet til bompenger,og der en i samme sak også vurderer behov og muligheten for å etablere en sosial moderasjonsordning. Det bes om at tilsvarende ordninger fra andre byer inngår som en del av utredningen. Bystyret legger til grunn at det må kunne fattes lokale vedtak om de løsninger som inngår i utredningen.

3. Bystyret ber byrådet fortsette dialogen med regjeringen med mål om å øke den statlige andelen av finansieringen av Bybanen til minst 70 prosent.

4. Bystyret ber Byrådet sikre videre fremdrift i utbyggingen av Bybanen – først til Fyllingsdalen og deretter til Åsane

Les interpellasjonen