Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser matvarer i et kjøleskap.
KASTER FOR MYE MAT: Statistikken viser at matsvinnet går ned, men fortsatt er det behov for tiltak for å redusere unødvendig belastning på både økonomi og klima. Byrådet presenterer nå flere muligheter for å redusere matsvinn i Bergen kommune.
Bilde: Håvard Prestegården

Bystyret vil ha mindre mat i bosset

Bystyret vil at Bergen skal skrive under på avtalen KuttMatsvinn2020 og gjøre andre tiltak for å få ned matsvinnet i kommunen.

Basert på innbyggertallet blir det kastet omtrent 20 tonn mat i Bergen kommune hvert år. Bystyret har vedtatt 19 tiltak som skal redusere matsvinnet både hos kommunen selv og blant innbyggere og næringsliv. Les mer i omtalen fra byrådets behandling.

Bystyret har vedtatt at kommunen skal lage en egen prosjektgruppe som blant annet skal lage en langsiktig handlingsplan mot matsvinn, sørge for bedre innkjøpsrutiner og sette krav til håndtering av overskuddsmat fra store arrangementer i byen.

Bergen skal forplikte seg gjennom å underskrive avtalen KuttMatsvinn2020. Dette er et prosjekt der mange aktører i serveringsbransjen og også noen offentlige virksomheter samarbeider for å redusere 20 prosent av matsvinnet innen 2020.

Bystyrets vedtak er i tråd med komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.