Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen skal få egen plan for å ivareta naturmangfold

Bystyret har behandlet en interpellasjon om at Bergen bør ta et samlende ansvar for å ivareta naturmangfold.

Interpellantene viser til at Bergen er en kommune med høyt naturmangfold og at bystyret i Bergen har sluttet til FNs bærekraftsmål, og mener at Bergen kommune er i en unik posisjon til å innta en samlende og koordinerende rolle på naturmangfoldets vegne.

Bystyret fattet følgende vedtak:

"1. Bystyret ber byrådet igangsette arbeidet med en kommunal strategi og handlingsplan for naturmangfold, i tråd med saksfremstillingen i interpellasjon nr. 28/2019. Strategien bør blant annet omhandle utviklingen og bruken av det kommunale arealregnskapet.

2. Bystyret ber om at det avholdes innspillskonferanse i dette arbeidet, der aktuelle samarbeidspartnere inviteres. Eventuelle høringsfrister bør ikke være kortere enn 6 uker."

Les interpellasjonen her.