Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok kulturminnestrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt strategien "Identitet med særpreg" som utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen.

Kommunedelplan for Bergen vil bestå av tre deler.

Strategien er første del, og er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument. Den er overordnet og gir retning for hvordan vi i Bergen skal styrke byen og bydelenes identitet og særpreg gjennom bærekraftig forvaltning av historiebærende elementer. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende tillegg:

"Vern og ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø i byutviklingen vil, sammen med god oversikt over kulturminner, gi økt forutsigbarhet og bedre forutsetninger for kvalifiserte valg og beslutninger som sikrer fellesskapets interesser og kulturminner som ikke-fornybar ressurs. Kommunen har som mål at det skal gjennomføres en kulturminnekartlegging av alle deler av kommunen."

Les dokumentene i saken.