Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtok arkitekturstrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt arkitekturstrategien Arkitektur+ for Bergen.

Arkitekturstrategien er kommunens viktigste arkitekturpolitiske dokument. Forslag til ny arkitektur- og byformingsstrategi er todelt med en politisk-strategisk del, og en gjennomføringsdel. Dette er den politisk-strategiske delen.

Arkitekturstrategien trekker opp tre hovedambisjoner for arkitektur i Bergen:

  • Å videreføre Bergens stolte internasjonale arkitekturarv og byplantradisjon.
  • Å styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt med forbilledlig og nyskapende arkitektur.
  • Å benytte arkitektur som verktøy for å nå våre mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og understreket viktigheten av universell utforming, og at bygg og byrom skal være tilgjengelig for alle.

Les dokumentene i saken.