Gå tilbake til:
Du er her:

Bygger Bybanen videre gjennom Miljøløftet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020-2023, der Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane har høy prioritet.

Handlingsprogrammet sikrer tilstrekkelig finansiering av anleggsarbeidet på Bybanen mot Fyllingsdalen og planleggingen av Bybanen til Åsane.

Av andre hovedsatsinger utover Bybanen er:

  • Fullføring av andre igangsatte plan-, utrednings- og byggeprosjekt
  • Videreføring av sykkelbyavtalen, bysyklene og trafikksikkerhetsarbeidet
  • Begrenset oppstart av nye byggeprosjekter i 2020 for å sikre finansielt handlingsrom ved senere rullering av handlingsprogrammet.

Les mer om programmet i tidligere omtale fra byrådet.

Miljøløftet i hele byen

Bystyret er opptatt av at tiltakene i Miljøløftet skal vises i hele byen. I forbindelse med nye handlingsplaner ber bystyret om at det vurderes hva som kan gjøres for å sikre gode sykkelforbindelser fra ulike deler av Åsane og Arna.

Bystyret vedtok innstillingen og innstillingens merknad.

Les dokumentene i saken.