Gå tilbake til:
Du er her:

Nye hovedplaner for vannforsyning og avløp i Bergen på plass

Bystyret har godkjent hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø for perioden 2019–2028.

De to er overordnede sektorplaner for vannforsyning og avløpshåndtering, og styrende for handlingsplaner og økonomiplaner som rulleres årlig. Hovedplanene skal bidra til å gjennomføre de strategier som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legger opp til.

For viktige oppgaver innen de to områdene de kommende årene, les oppsummering i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, samt følgende merknad:

"Bergen bystyre har vedtatt at 1 prosent av vannledningsnettet skal fornyes per år. Dette har så langt vist seg å være vanskelig å oppnå ifølge Vann- og avløpsetaten. Bergen bystyre ber om at arbeidet intensiveres for å minst nå vedtatt målsetning."

Les dokumentene i saken.