Gå tilbake til:
Du er her:

I gang med mer helhetlig boligpolitikk for Bergen

Bystyret har behandlet melding om Program for boligforsyning 2019-2030.

Saken tar for seg den generelle boligbyggingen i Bergen kommune i tiden frem mot 2030 Arbeidet er en oppfølging av Kommuneplanens arealdel 2018-2030.

Forhold knyttet til det boligsosiale tilbudet til kommunen (for dem med levekårsutfordringer eller behov for særskilt tilpasning av bolig) er i hovedsak dekket inn i Boligmeldingen 2014-2020.

Klima, befolkning og variasjon

Program for boligforsyning omhandler den generelle tilveksten av boliger, som tar hensyn til klima, forventet befolkningsvekst og tilstrekkelig variasjon i boligtyper.

Som arealmyndighet er kommunen ansvarlig for å tilrettelegge for forsvarlig boligforsyning. Videre utbygging og byutvikling skal være bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Les mer om programmet i bystyresaken.

Balanse mellom bydeler

Bystyret legger spesielt vekt på at det skal være balanse mellom boligtyper, samt mellom bydelene. Videre at alle bydelene skal ha en bærekraftig utvikling.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknad.

Les alle dokumentene i saken.