Gå tilbake til:
Du er her:

Klart for transformasjon til ny bydel i Dokken-Jekteviken

Bystyret har godkjent oppstart av det omfattende arbeidet med å transformere Dokken og Jekteviken. Bystyret ønsker at tomme lokaler kan tas i bruk allerede før havnen er flyttet ut.

Hovedformålene med denne saken er å bekrefte at Statsbygg kan få rett til kjøp av tomteareal og å avklare hovedpunkt for videre planprosess med organisering og fremdrift av Dokken-Jektevikområdet.

Havneområdet har potensial og kvaliteter for utvikling av bysentrum med en ny bydel med lokalisering av nasjonale og regionale HAVBY-funksjoner og en blanding av bolig, næring, kultur og rekreasjon med god allmenn tilgang til sjøen.

Bystyret legger vekt på gode medvirkningsprosesser, og at også barn og unge involveres i aktuelt planarbeid.

Bystyret vedtok komiteens innstilling og merknad, samt følgende tillegg:

"Bystyret ber byrådet jobbe for å fylle tomme lokaler på Dokken med aktivitet og la bergenserne ta i bruk den nye bydelen allerede nå. Gjennom dialog med eiendomsaktører, byens restauranter, serveringsbransje og kulturaktører kan bydelen få ta form før havnen har flyttet ut."

Les dokumentene i saken.