Gå tilbake til:
Du er her:

Slutter seg til ny byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Bystyret slutter seg til ny byvekstavtale der flere omegnskommuner er kommet med.

Avtalen forplikter partene i avtaleområdet til å nå målet om nullvekst i personbiltransporten. Staten på sin side har forpliktet seg til å bidra med i overkant av 11,3 milliarder (2019-kroner) gjennom hele avtaleperioden.

Les mer om avtalen og avtaleparter i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret mener den økonomiske rammen i avtalen er god og at avtalen vil bidra til å finansiere viktige drifts- og investeringstiltak i byen og regionen.

Bystyret forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig. Bystyret viser også til de gode reultatene med redusert bilandel og klimagassutslipp, samt gode tall for kollektivreiser i Bergen og bergensområdet.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.