Gå tilbake til:
Du er her:

Erklærer klimakrise

Bystyret avsluttet møtet før sommeren med å slutte seg til forslaget om å erklære en klimakrise.

Vedtaket er svar på en interpellasjon med oppfordring om dette.

Det britiske og irske parlamentet har erklært klimakrise. Lignende erklæringer har kommet fra Sveits, Canada og i byer i Tyskland. Stortinget, fylker og kommuner bør gjøre det samme. Det samme har flere regioner og byer i Storbritannia. 7. mai i år ble Bodø kommune den første kommunen i Norge til å erklære klimakrise. En rekke andre kommuner og fylker skal også ta stilling til dette spørsmålet i juni 2019. Forslag om at Norge skal erklære klimakrise vil også bli fremmet for Stortinget i juni. Også Utdanningsforbundet i Innlandet har erklært klimakrise da de avholdt sitt stiftelsesmøte.

Bystyret fattet følgende vedtak:

  1. Bergen kommune erklærer klimakrise.
  2. Bystyret ber byrådet oppfordre andre kommuner, fylkeskommuner, Stortinget og Regjeringen om å gjøre det samme.
  3. Bergen kommune vil i lys av klimakrisen gå foran som en bærekraftig og klimasmart kommune. Bystyret ber byrådet fortsette å styrke arbeidet med å skape en kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak.
  4. Bergen kommune forplikter seg til å følge opp grønn strategi på en slik måte at kommunen tar sin del for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.