Gå tilbake til:
Du er her:

Positive til prøveordning med bilfri Bryggen om sommeren

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om en prøveordning om å stanse transport over Bryggen.

Interpellanten peker på at selv om det er uenighet i bystyret om framtidig trasé for bybanen, er det bred enighet om at Bryggen bør stenges for biltrafikk. Det er både for å unngå rystelser og annen belastning som kan skade verdensarvstedet Bryggen, og for å kunne gjøre det mulig å bruke området som en storstue for Bergen. Interpellanten foreslår å stenge Bryggen for biler og busser i en prøveperiode om sommeren, for å teste ut trafikkløsninger som er tilpasset en stenging som varer lenger.

Bystyret vedtok følgende:

Bystyret ber byrådet legge frem en sak for bystyret hvor de vurderer mulighetene for en prøveordning med å stenge Bryggen for privatbilisme i perioden mai - september. Nyttetransport til og fra området, samt kollektivtransport i rute, skal ikke stenges ute.

En slik stenging skal gjøres med sikte på å redusere trafikkbelastningen på Bryggen og generelt i Bergen sentrum, og bør ikke bare medføre en forplantning av trafikk til andre sårbare gater som Øvregaten.

Bystyret ber derfor byrådet vurdere flere samtidige tiltak som sammen gjør Bergen sentrum bedre for gående, syklende og brukere av kollektivtilbudet. Bystyret ber byrådet vurdere tiltak som for eksempel trafikkreduserende tiltak i Øvregaten, bedre betingelser for syklende, bedre skilting for gående og syklende, reduksjon av parkeringsplasser, forbud mot tur- og turistbusser og avgrensing av tidspunkt for varelevering.

Bystyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

Vurderingen må også sees i sammenheng med innføringen av hjertesoner rundt barnehager og skoler i området.

Les interpellasjonen