Gå tilbake til:
Du er her:

Har gitt uttale om forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Bystyret har gitt uttale om nasjonal ramme for vindkraft. Bystyret påpeker at kommunene sine synspunkt bør ivaretas.

Bystyret vedtok komiteens innstillig samt følgende merknad:

Kommunene sine synspunkt bør ivaretas. Norge har forpliktet seg til å sikre lokal medvirkning blant annet gjennom Aarhuskonvensjonen, den europeiske landskapskonvensjonen og Europarådets Charter (konvensjon) om lokalt selvstyre. Flere kommuner har allerede vedtak på at man ikke ønsker å være inkludert i mest egnede områder for vindkraftindustri, dette gjelder blant annet Tysnes, Kvinnherad og Etne i område 51. Kriteriene for å tillate vindkraftutbygging må inkludere aksept fra kommuner som er berørt som de mest egnede områder for vindkraft.

Les dokumentene i saken