Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt kommunedelplan for overvann

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Bystyret har nå vedtatt kommunedelplan for overvann 2019-2029.

Formålet med planen er å ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen. Arealer skal planlegges slik at de sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer. I tillegg har overvann en stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom. Overvann kan også inneholde forurensning.

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Kommunedelplan for overvann er et skritt på veien til hvordan Bergen skal løse disse utfordringene på best mulig måte.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les mer i forhåndsomtale fra byrådet

Les dokumentene i saken