Gå tilbake til:
Du er her:

Vil tilrettelegge for mer frilusftliv rundt Nordåsvannet

Bystyret har fulgt opp en mulighetsstudie om fremtidig arealbruk ved Nordåsvannet.

Bystyret mener der et stort potensial for å øke Nordåsvatnets verdi for friluftsliv. Det er en langsiktig målsetting å etablere en turveg rundt Nordåsvatnet, samt å gjøre flere arealer i strandsonen tilgjengelige for friluftsliv og rekreasjon.

Videre planarbeid utføres som offentlige reguleringsplaner. Utforming av områdene avgjøres gjennom reguleringsprosesser. Følgende reguleringsplaner gis høyeste prioritet:

  • Konsulbukta – Hopsneset (Fana)
  • Breivika – Steinsvika (Ytrebygda) -
  • Stølsvika – Sørevågen (Fyllingsdalen)

Bystyret har vedtatt at videre planlegging skal ha løsninger som ivaretar ønsket om allmenn ferdsel og offentlige rekreasjonsområder, og samtidig ta hensyn til beboere, landskap, naturmangfold og kulturmiljøer.

Bystyret vedtok komiteens innstilling med med merkander.

Les dokumentene i saken