Gå tilbake til:
Du er her:

Grønt lys for nye boliger i Kong Oscars gate

Bystyret har vedtatt reguleringsplan som legger til rette for ombygging og nybygg i Kong Oscars gate 22-24.

Planen legger til rette for to prosjekter. Det ene er ombygging av eksisterende bygningsmasse, det andre er to nybygg på henholdsvis fire og fem etasjer. For begge prosjektene er 1. etasje primært forbeholdt næring, kontor forretning, mens øvrige etasjer skal romme til sammen 35-36 boenheter. Det er kun planlagt to parkeringsplasser for bil, men to parkeringsplasser for sykkel per bolig.

Forslaget legger også til rette for nytt offentlig torg.

Bystyret vedtok komiteens innstilling, med unntak av et endret punkt 2d. Se protokoll etter møtet for endelig detaljering av vedtaket.

Les dokumentene i saken.