Gå tilbake til:
Du er her:

Følger opp vedtak og flertallsmerknader innenfor komite for miljø og byutvikling

Bystyret har behandlet sak om vedtak og flertallsmerknader innenfor komite for miljø og byutvikling sitt ansvarsområde for rapporteringsåret 2018.

Bystyret vedtok komiteens innstilling samt disse merkandene:

  • Bystyret etterlyser sak om "Håndtering av helikopterstøy". I sak 300-15 fattet bystyret vedtak i 8 punkter om håndtering av helikopterstøy ved Bergen lufthavn Flesland. Vedtaket ble påklaget av beboere i Mathopen, noe som førte til at Fylkesmannen opphevet noen av punktene i vedtaket. Ny sak er bebudet fremlagt, eksempelvis sto ny sak oppført i byrådets oversikter over større saker som skulle behandles både i første og andre halvår 2018. Saken er fortsatt ikke levert.
  • Bystyret bemerker at byrådet ikke har fulgt opp vedtak fra 2016 om å lage ett forbildeprosjekt for solenergi på Helleren/AdO-arena. Bystyret ber byrådet forsere arbeidet med å bygge ut solenergi på eksisterende og nye kommunale bygg der det er hensiktsmessig.
  • Bystyret bemerker at byrådet ikke har fulgt opp vedtak fra 2016 vedrørende trafikksikre skoler i Bergen. Bystyret ber byrådet forsere arbeidet med å opprette «Hjertesoner» med de nødvendige fysiske tiltak og tilrettelegging ved skolene innen skolestart 2020.
  • Bystyret bemerker at byrådet ikke har fulgt opp vedtak fra 2016 vedrørende forsøksprosjektet «bilfri bydel» på Møhlenpris, samt vurdere bilfri soner på Nygårdshøyden og i sentrum. Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med å etablere «bilfri bydel» på Møhlenpris innen utgangen av 2020.
  • Bystyret viser til uttale fra byrådet om videre dialog med SVV vedrørende oppfølging av flertallsmerknad: «Etter føre var prinsippet ber bystyret byrådet gå i dialog med SVV for å få vurdert om nedsatt fartsgrense/miljøfartsgrense fra Eidsvåg til Sandviken sykehus kan innføres.» Bystyret anser ikke at intensjonen «føre var prinsippet er fulgt opp.

Les dokumentene i saken