Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vurdere trafikkforholdene på Torgallmenningen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) vedrørende trafikksituasjonen og publikums sikkerhet på Torgallmenningen.

Interpellanten spør hva byråden vil gjøre for å håndheve dagens skilting på Torgallmenningen, og hvilke ytterligere sikringstiltak vil han ta initiativ til å etablere for å ivareta publikums sikkerhet?

Interpellasjonen viser til at Torgallmenningen er byens storstue, mye brukt til arrangementer og et sted der er mye folk til daglig. Samtidig er plassen tilgjegnelige for kjøretøyer, og det skal kun være varelevering mellom 07.00 og 10.00.

Bystyret fattet følgende vedtak:

Byrådet bes gjøre en vurdering av trafikkforholdene på Torgallmenningen med sikte på å redusere dagens trafikk, samt å sørge for at nåværende skilting for varelevering respekteres. Det bes om at Bergen Sentrum AS og andre relevante aktører involveres i arbeidet.

Bystyret ber byrådet utrede en egen strategi for hvordan varetransport, nyttetransport, handikapparkering med mer skal løses i bilfrie områder, herunder Torgallmenningen. Strategien skal blant annet vurdere lokal luftforurensing, støy og trafikksikkerhet.

Les interpellasjonen