Gå tilbake til:
Du er her:

Skal bruke 116 millioner på Mindemyren første fase

Bystyret har gitt en kostnadsramme på 116,2 millioner for første fase med transformasjon av infrastruktur på Mindemyren.

I forbindelse med bygging av Bybanen til Fyllingsdalen skal det bygges offentlig infrastruktur på Mindemyren langs Bybanenes byggetrinn 4.

Privat og offentlig finansiering

Utgiftene er forutsatt delt mellom offentlige bidrag (Bergen kommune, Staten, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen) og private utbyggere gjennom utbyggingsavtaler. Utbyggingen av Mindemyren vil bestå av mange større enkeltprosjekter slik som kanal, allmenninger, parker med mer, og det skal gjøres mange tilpasninger til den private utbyggingen som skal skje i området.

Kanal og planlegging

Vedtaket på 116,2 millioner kroner gjelder fase 1 av kommunens bidrag til infrastrukturen på Mindemyren. Det skal da etableres om lag 550 meter av regulert åpen kanal langs Bybanen. I fase 1 skal det også lages en infrastrukturplan for Mindemyren. Planen vil vise hvilke tiltak som skal bygges og hvordan det koordineres av offentlig og privat samarbeid.

Bystyret vedtok komiteens innstilling.

Les dokumentene i saken.

SE OGSÅ: Video hvordan MIndemyren endres når Bybanen kommer